GSDAGSDAGSDA

Month: June 2023

खाजगी सेवा पुरवठादारांची भूजल सर्वेक्षण करण्यासाठी भूवैज्ञानिक / भूभौतीकतज्ञ यांची यादी तयार करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत

नोटीस संदर्भ: महाराष्ट्र शासन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक.संकीर्ण 0119/प्र.क्र.65/पापू-15, दिनांक: 24 जानेवारी, 2022 आपणास या नोटीसीद्वारे खाजगी सेवा पुरवठादारांची भूजल सर्वेक्षण करण्यासाठी भूवैज्ञानिक / भूभौतीकतज्ञ यांची यादी तयार करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर खाजगी सेवा पुरवठादार यांनी दि.05/05/2023 पर्यंत आपले अर्ज भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र…
Read More

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि यंत्र अध्ययनाचा वापर करून भूजल व्यवस्थापन

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि यंत्र अध्ययनाचा वापर करून भूजल व्यवस्थापन   “कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर भूजलाच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी करुन सर्वसामान्य नागरिकांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी भूजल विभागाने इतिहासात प्रथमच पाऊले उचलल्याची माहिती राज्याचे भूजल आयुक्त श्री. चिंतामणी जोशी यांनी दिली” शुक्रवार दिनांक 21.4.2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत…
Read More

जागतिक बॅंक पुरस्कृत राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामधे महाराष्ट्रास अव्वल क्रमांक

जागतिक बॅंक पुरस्कृत राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामधे महाराष्ट्रास अव्वल क्रमांक राज्यामध्ये राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सन 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये विविध तांत्रिक बाबींवर आधारित प्रकल्प राबविण्यात येत असून देशा मधले काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम जसे की 336 निरीक्षण विहिरींवरती स्वयंचलित संयंत्र बसवणे, मोबाईल व्हॅन द्वारे जलधर क्षमता…
Read More
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.