भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | सदस्यता व माहितीसाठी अर्जाचा नमुना

सदस्यता व माहितीसाठी अर्जाचा नमुना

भूजल माहिती्साठीचे अर्ज

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड करा
1 महितीसाठीचे अर्ज
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.