भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | प्रतीक्षा यादी - अनुकंपा ग्राउंड

प्रतीक्षा यादी - अनुकंपा ग्राउंड

प्रतीक्षा यादी - अनुकंपा ग्राउंड

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड करा
1 अनुकंपावरील प्रतीक्षा यादी
2 अनुकंपावरील प्रतीक्षा यादी 2018-19 - पुणे विभाग
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.