संपर्क

संपर्क माहिती

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,
कृषी महाविद्यालय परिसर, वाकडेवाडी रोड, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००५
दूरध्वनी क्रमांक: +91-20- 25513716 /+91-20- 25533171
संचालक : +91-20- 25537717

ई-मेल: dir.gsda@maharashtra.gov.in / dydirhp.gsda@maharastra.gov.in
  

मुख्य कार्यालय - विभाग

Name Email ID
अतिरिक्त संचालक addldir.gsda@maharashtra.gov.in
सह संचालक 1 jtdir1.gsda@maharashtra.gov.in
सह संचालक 2 jtdir2.gsda@maharashtra.gov.in
सह संचालक 3 jtdir3.gsda@maharashtra.gov.in
उपसंचालक, संशोधन व विकास dydirrnd.gsda@maharashtra.gov.in
उपसंचालक, जल विज्ञान प्रकल्प dydirhp.gsda@maharashtra.gov.in
सर्वेक्षण विभाग srgeologist.gsda@maharashtra.gov.in
आवेधन विभाग srdengg.gsda@maharashtra.gov.in
भूभौतिक विभाग chiefgeophy.gsda@maharashtra.gov.in
प्रशासन विभाग ao.gsda@maharashtra.gov.in
लेखा विभाग asstdirmfas.gsda@maharashtra.gov.in
नियोजन विभाग planoff.gsda@maharashtra.gov.in
प्रयोगशाळा srchem.gsda@maharashtra.gov.in
विभाग, जिल्हा स्तर कार्यालया साठी इथे क्लिक करा

अभिप्राय फॉर्म

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.