भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- व्याप्ती

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- व्याप्ती

coming...
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.