भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा |District Info

District Info

 • District Info

  संक्षिप्त भंडारा जिल्हाची माहिती

  ·        जिल्हा मुख्यालय                  -      भंडारा

  ·        महसूल विभाग                    -      3 भंडारा (ता. तुमसर, पवनी)

  तुमसर  (ता. तुमसर, मोहाडी)

  साकोली (ता. लाखनी, साकोली,

  लाखांदूर)

  ·        एकूण तालुके                            -       7

  ·        एकूण ग्रामपंचायत                -      542

  ·        एकूण गावे                        -      874

  ·        अक्षांश/ रेखांश                   -      उत्तर अक्षांश 200 39  ते 210 35

   पुर्व रेखांश 700 30 ते 800 5

  ·        एकूण लोकसंख्या                 -      एकूण        1,200,334

  शहरी            233,831

  ग्रामिण          966,503

  ·        भूशास्त्रीय रचना

  आरकेन      साकोली ग्रृप -      फिलाईट, क्वाट्रझाईटस, शिस्टस,स्लेट, जेनेस

                सॉसर ग्रृप    -      शिस्टस, जेनेस, ऍ़म्पीबोलाईट,संगमरवर

  रिसेंट        -      लॅटेराईट , ऍ़ल्युव्हीयम

  ·        सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान       -      1330.2 मी. मी

  ·        एकूण डिग्रीशीट मध्ये समावेश    -       55 पी. 550 ओ, 64 सी.

  ·        एकूण भौगोलीक क्षेत्रफळ         -      3895 चौ. किमी

  ·        राखीव जंगल                     -      1011 चौ. किमी

  ·        मुख्य नदया धरणे               -      2

  वैनगंगा         -        गोसे खु

  बावनथडी      -        बावनथडी  सुरनदी

  ·        एकूण पाणलोट क्षेत्र              -      25

  (भूजल मुल्यांकन 2013 नुसार) शिल्लक भूजल साठा  -      52798.27 हॅम

  ·        एकूण भूजल उपसा                                  -      22745.07 हॅम

  ·        शिल्लक भूजल साठयानुसार नविन सिंचन विहिर       -      26941.69 हॅम

  ·        एकूण सिंचन विहीरी खोदण्यास वाव                  -      24688

  ·        पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा

  जिल्हा पातळीवर           -      1 भंडारा येथे जिल्हा पाणी तपासणीप्रयोगशाळा

  तालुका पातळीवर          -      4 तुमसर, मोहाडी, पवनी, लाखांदूरयेथे

    उपविभागीय प्रयोगशाळा

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.