भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | माजी संचालकांची यादी

माजी संचालकांची यादी

माजी संचालक

क्रमांक माजी संचालक फोटो कालावधी आठवणी
1 श्री आर.व्यंकटरमण 15-11-1972 ते 12-04-1973
2 श्री बी.एस.करकरे 13-04-1973 ते 03-12-1980
3 श्री पी.एन.जगताप (प्र) 04-12-1980 ते 19-08-1981
4 श्री बी.एस.करकरे 20-08-1981 ते 06-04-1986
5 श्री बी.व्ही.माथनकर,भाप्रसे 07-04-1986 ते 08-01-1987
6 श्री शिवाजीराव देशमुख,भाप्रसे 09-01-1987 ते 19-06-1988
7 श्री बी.जी.ढोकरीकर 20-06-1988 ते 31-12-1991
8 श्री सी.एन.मग्गीरवार 01-01-1992 ते 31-10-1993
9 श्री एम.एम.सरभूकन 01-11-1993 ते 31-05-1996
10 श्री एफ.जे.जाधव (प्र) 01-06-1996 ते 19-09-1996
11 श्री एस.जे.बागडे 20-09-1996 ते 30-06-1997
12 श्री एफ.जे.जाधव (प्र) 01-07-1997 ते 09-07-1997
13 श्री भूषण गगराणी, भाप्रसे 10-07-1997 ते 23-09-1997
14 श्री व्ही.गिरीराज, भाप्रसे 24-09-1997 ते 16-04-1998
15 श्री महेश पाठक, भाप्रसे 17-04-1998 ते 31-07-1999
16 श्री आर.बी.कुळकर्णी, भाप्रसे 01-08-1999 ते 19-08-1999
17 श्री अरुण भागडे, भाप्रसे 20-08-1999 ते 30-09-2000
18 श्री एफ.जे.जाधव (प्र) 01-10-2000 ते 15-05-2002
19 श्री राधेशाम मोपलवार, भाप्रसे 16-05-2002 ते 21-12-2004
20 श्री प्रवीण दराडे, भाप्रसे 22-12-2004 ते 11-04-2005
21 श्री वसंत पोरेड्डीवार, भाप्रसे 12-04-2005 ते 29-07-2006
22 श्री सुर्यकांत बागडे (प्र) 29-07-2006 ते 20-05-2007
23 श्री विकास खारगे, भाप्रसे 21-05-2007 ते 19-09-2009
24 श्री धीरजकुमार 20-09-2009 ते 30-11-2009
25 श्री के.एम.नागरगोजे, भाप्रसे 01-12-2009 ते 29-06-2012
26 श्री सुरेश खंडाळे (प्र) 29-06-2012 ते 02-07-2012
27 श्री प्रवीण गेडाम,भाप्रसे 03-07-2012 ते 24-01-2013
28 श्री एस बी पाटील,भाप्रसे (प्र) 26-01-2013 ते 17-02-2013
29 श्री रूपींदर सिंह,भाप्रसे 18-02-2013 ते 06-08-2016
30 श्री संतोष कुमार, भाप्रसे (प्र) 07-08-2016 ते 17-08-2016
31 श्री सुनिल पाटील,भाप्रसे 18-08-2016 ते 15-06-2017
32 श्री शेखर गायकवाड,भाप्रसे 16-06-2017 ते 19-02-2019
33 श्री कौस्तुभ दिवेगावकर, भाप्रसे 20-02-2019 ते 20-08-2020
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.