भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | प्रपत्रे

प्रपत्रे

स्वरूप

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड करा
1 प्रपत्रे
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.