भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | माहितीची उपलब्धता

माहितीची उपलब्धता


i. Groundwater level data - from 1970
ii. Groundwater quality data - from 2011
iii.Groundwater Assessment data - 2004, 2007-08, 2008-09, 2011-12, 2013-14, 2016-17 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.