भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | भरती

भरती

भरती

क्रमांक लेखी परीक्षा / मुलाखती तारीख डाउनलोड करा
1 लेखी परीक्षा / मुलाखती 29-07-2017
क्रमांक परिणाम डाउनलोड करा
1 परिणाम
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.