भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | अहवाल

अहवाल

अहवाल

क्रमांक अहवाल डाउनलोड करा
1 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2013
2 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2014
3 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2015
4 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2016
5 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2017
6 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2018
7 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2019
8 भूजल-वार्ता - जानेवारी २०२१
9 भूजल-वार्ता - फेब्रुवारी २०२१
10 भूजल-वार्ता - मार्च २०२१
11 भूजल-वार्ता - एप्रिल २०२१
12 भूजल-वार्ता - मे २०२१
13 भूजल-वार्ता - जून २०२१
14 भूजल-वार्ता - जुलै २०२१
15 भूजल-वार्ता - ऑगस्ट २०२१
16 भूजल-वार्ता - सप्टेंबर २०२१
17 भूजल-वार्ता - ऑक्टोबर 2021
18 भूजल-वार्ता - नोव्हेंबर २०२१
19 राज्याचा संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल – ऑक्टोबर 2021
20 भूजल-वार्ता - डिसेंबर २०२१
21 भूजल-वार्ता - जानेवारी २०२२
22 भूजल-वार्ता - फेब्रुवारी 2022
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.