भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | ज्येष्ठता यादी

ज्येष्ठता यादी

ज्येष्ठता यादी

क्रमांक ज्येष्ठता यादी डाउनलोड करा
1 ज्येष्ठता यादी - कार्यालय अधिक्षक
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.