भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | निविदा / दरपत्रक

निविदा / दरपत्रक

निविदा / दरपत्रक

क्रमांक शीर्षक अंतिम तारीख डाउनलोड करा
1 निविदा -SELECTON OF TECHNICAL SUPPORT AGENCY (TSA) under PoCRA Project 27-08-2019
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.