भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | चलतचित्रे

चलतचित्रे

चलतचित्रे

Bhujal Ghatha

Occurance Of Ground Water

Bore Blast Technique

Unicef

Shapit Jal Bindhu1

Shapit Jal Bindhu2

Unicef (Hindi)

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.