GSDAGSDAGSDA

विंधन विहीर पाणी क्षमता चाचणी

  • Home
  • विंधन विहीर पाणी क्षमता चाचणी

व्ही. नॉच. टेस्ट

90 अंशाच्या व्ही. नॉच. व्दारे मोजण्यात येणारी पाणी क्षमता (लिटर प्रती तास)

व्ही नॉचचे मोजमाप व त्यानुसार परिवर्तन टेबल (Accuracy-60 ते 70 टक्के)

व्ही. नॉच. मोजमाप इंचामध्ये

पाणी क्षमता लिटर  प्रती तास

वर्गीकरण

1/2

95.40

 

3/4

261.00

कमी क्षमता

1

597.00

 

11/4

1,045.00

 

11/2

1,650.00

साधारण क्षमता

13/4

2.425.00

 

2

3,382.00

 

21/4

4,558.80

उच्च क्षमता

21/2

5,919.00

 

23/4

7,501.00

 

3

9,329.00

 

31/4

11,402.60

 

31/2

13.720.00

अति उच्च क्षमता

33/4

16,284.60

 

4

19,148.00

 

41/4

22,285.60

 

41/2

28,695.20

 

43/4

29,459.20

 

5

33,350.00

 

51/4

37,914.00

 

51/2

42,551.00

 

53/4

47,461.00

 

6

52,644.00

 

 

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.