Gadchiroli-District

  • Home
  • Gadchiroli-District
गडचिरोली  जिल्हा ठळक वैशिष्टये
जिल्हा मुख्यालय गडचिरोली
जिल्हयाचा भौगोलिक आकार 14412  चौ. किमी.
भौगोलिक  स्थान 18.43 ते 21.50 उत्तर अक्षांश
79.45 ते 80.53 पुर्व रेखांश
समुद्र सपाटीपासुन उंची -217 मी. (715 फुट)
हवामान उष्ण व दमट
सरासरी पर्जन्यमान 1354.78 मी.मी.
भुशास्त्रीय रचना आकिंयन अग्निजन्य व रुपांतरीत खडक (84%)
गोंंडवाना कालीन सेंडीम
खडकांचा प्रकार ग्रॅनाईट, ग्रॅनाईट नायसेस, रायोलाईट, अँडेसाईट, चुनखडी.
प्रमुख नदया व उपनदया वैनगंगा, प्राणहिता, गोदावरी, इंद्रावती, दिना, गाढवी, खोब्रागडी, कठाणी, पर्लकोटा, पामुलगौतम, बांडिया.
मा.मा. तलाव 1645
कोल्हापुरी बंधारे 704
जमिन व मातीचे प्रकार लोम वाळु मिश्रित व मुरमाड, गाळाची काळी व सुपिक. लालसर चिकन माती.
खनिज संपत्ती लोह, चुनखडी, सिलिमनाईट, क्वार्ट्झ
औद्योगिकरण
मोठे उद्योेग कागद कारखाना, आष्टी.
लघु उद्योग भात गिरण्या.
उपविभागांची संख्या 1. गडचिरोली 2.वडसा, 3.अहेरी,4.चामोर्शी, 5.एटापल्ली, 6.कुरखेडा.
तालुक्यांची संख्या 12
गावांची संख्या 1679
शहरांची संख्या 2 (गडचिरोली,वडसा)
नगरपंचायत ची संख्या (10) आरमोरी,कुरखेडा,कोरची,धानोरा,चामोर्शी,मुलचेरा,अहेरी,एटापल्ली, सिरोंचा,भामरागड.
ग्रामपंचायत ची संख्या 447
नगरपरीषद संख्या 1.गडचिरोली 2. वडसा
लोकसभा क्षेत्र चिमुर- गडचिरोली
विधानसभा क्षेत्र गडचिरोली, आरमोरी, अहेरी.
लोकसंख्या(2011)
एकुण 1072942
पुरुष 541328
स्त्रिया 531614
घनता 67 प्रति मीटर (C-2011)
पुरुष /स्त्रिया प्रमाण 982/1000
साक्षरता (सेन्सस 2011 )
एकुण 66.03%
पुरुष 72.98%
स्त्रिया 58.92%
पिक उत्पादन क्षेत्र 190282 हेक्टर
मुख्य पिक धान
एकुण पिकाखालील क्षेत्र 289506 हे.
एकुण सिंचनाखालील क्षेत्र 63136  हे.
सहकारी  संस्था (2010-11) 940
एकुण पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत
हातपंप 9302
विद्युत पंप 91
सार्व.विहिरी 5217
नळ  योजना 219
निरीक्षण विहिरी 1112  (अस्तित्वातील -112, नविन स्थपित केलेल्या-1000)
पिझोमिटर्स 48
पाणलोटक्षेत्र 83
सिंचन प्रकल्प
मोठे पकल्प ईटियाडोह प्रकल्प, दिना प्रकल्प
मध्यम प्रकल्प  —-
लघु प्रकल्प —-
राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल कार्यक्रम (शाश्वतता)                    सन 2003 पासुन
शिवकालीन पाणी साठवण योजना 72 गावे, 116 उपाययोजना
धडक सिंचन कार्यक्रम (सन 2016-17)
एकुण उद्देश 4500
दिलेल्या अहवालांची संख्या 5653
वाळु घाट सर्वेक्षण 31.03.2016 अखेर
एकुण 2139
योग्य 1807
अयोग्य 332
स्थानिक भूजल सर्वेक्षण (31.03.2016 अखेर)
सर्वेक्षित प्रकरणे 711
योग्य प्रकरणे 695
तयार करण्यात आलेले भुजल पुनर्भरण नकाशे 1677
जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा गडचिरोली
जिल्हा संनियंत्रण कक्ष गडचिरोली
उपविभागिय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा 4 (आरमोरी, कुरखेडा ,चामोर्शी, अहेरी)
नव्याने प्रस्तावित पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा 3 (सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली)
तपासलेले नमुने (2015 पासुन,31.03.2017 अखेर)
रासायनिक 16588, योग्य- 12798, अयोग्य- 3790.
जैविक 40262,   योग्य- 35749,  अयोग्य- 4513.
रस्ते  दळणवळण (2008-2009)
रेल्वे वाहतुक 18.46 कि.मी.
प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग 59 कि.मी
मुख्य राज्य महामार्ग 367 कि.मी
राज्य महामार्ग / रस्ते 1772 कि.मी
जिल्हा महामार्ग 1941 कि.मी
इतर महामार्ग 1880 कि.मी
खेड्यातील रस्ते 4916 कि.मी
दारीद्र्य रेषेखाली कुटुंब (2002-07)
एकुण दारीद्र्य रेषेखालील कुटुंब 112538
SC 18888
ST 42537
विद्युतिकरण झालेल्या गावांची व शहरांची संख्या 1571 (94.50%)
आश्रम शाळांची संख्या 101
विद्यार्थांची संख्या 355882
वन व्याप्त  जमिन (टक्के) 1133009 हे. 75.96 %
ऐतिहासिक  धार्मिक  स्थळे मार्कंडा, चप्राळा, आलापल्ली, वैरागड
प्रमुख पर्यटन स्थळे टिप्पागड, ता.धानोरा
सोमनुर  ता.सिरोंचा
मार्कंडा  ता. चामोर्शी
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.